Profile for anhboy12345y

anhboy12345yGeneral information
Name: 3 cach bat cau de mien bac chuan xac choi hang ngay
Date registered 05.16.2018
Last online: 05.17.2018
Sex: not specified


Description
<span style="color: #000000; font-weight: 400;">Soi cầu l&ocirc; l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; người chơi sẽ d&ugrave;ng c&aacute;ch phương ph&aacute;p để chọn ra cầu l&ocirc; (27 vị tr&iacute; l&ocirc; tức chọn 27 con trong tổng 100 con) trong bảng kết quả xổ số miền Bắc. &nbsp;Trong khi đ&oacute; soi cầu đề người chơi sẽ phải c&oacute; phương ph&aacute;p chuẩn x&aacute;c bởi sẽ chọn 1 trong 100 con l&ocirc; ( 1 giải trong 27 giải).</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Tỉ lệ ăn đề cao nhưng đồng nghĩa với n&oacute; l&agrave; việc dự đo&aacute;n kết quả xổ số sẽ thấp hơn so với b&igrave;nh thường. Do đ&oacute;, người chơi c&oacute; thể phải nghi&ecirc;n cứu kỹ mới c&oacute; thể bắt đề , đặc biệt l&agrave; đề bạch thủ th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">H&ocirc;m nay, m&igrave;nh xin chia sẻ với c&aacute;c bạn c&aacute;ch soi cầu đề miền Bắc hiệu quả nhất : </span><a href="http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/user/viewPublicProfile/16164"><strong><span style="color: #000000;">Xổ số Minh Ngọc</span></strong></a></p>
<p><a href="https://i.pinimg.com/564x/9e/fa/72/9efa723655601f2b8153163435e45b5c.jpg"><em><span style="color: #0000ff; font-weight: 400;"><img src="https://i.pinimg.com/564x/9e/fa/72/9efa723655601f2b8153163435e45b5c.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></em></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #000000; font-weight: 400;">3 c&aacute;ch bắt cầu đề miền bắc chuẩn x&aacute;c chơi h&agrave;ng ng&agrave;y</span></em></p>
<ol>
<li><strong><span style="color: #000000;"> Bắt cầu đề theo giải đặc biệt</span></strong></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Người chơi sẽ bắt cầu đề theo giải đặc biệt bằng c&aacute;ch dựa v&agrave;o số giữa GĐB xổ số miền Bắc. H&atilde;y chọn kết quả GĐB c&aacute;c ng&agrave;y thứ 4 trong tuần để t&iacute;nh cầu đề bằng c&aacute;ch lấy con số giữa để bắt cầu đề từ thứ 5 đến chủ nhật tuần sau:</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">VD: Thứ 4 giải đặc biệt l&agrave; 12438 th&igrave; ta đ&aacute;nh đầu 4 từ thứ 5 đến chủ nhật trong tuần đ&oacute;.</span></p>
<ol start="2">
<li><strong><span style="color: #000000;"> C&aacute;ch soi cầu đề miền Bắc theo giải đặc biệt v&agrave; giải nhất</span></strong></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Người chơi c&oacute; thể dựa v&agrave;o giải đặc biệt v&agrave; giải nhất bằng c&aacute;ch bắt hiệu số của 2 giải n&agrave;y. Cầu đề bạch thủ bằng c&aacute;ch bắt hiệu của giải đặc biệt trừ đi giải nhất. Lưu &yacute; chỉ lấy 2 số cuối để t&iacute;nh hiệu số v&agrave; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến số &acirc;m v&agrave; số dương.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Giả sử ng&agrave;y h&ocirc;m nay đề ra AB, giải nhất c&oacute; 2 số cuối l&agrave; CD. Ta c&oacute;: AB &ndash; CD = XY. Khi n&agrave;y đ&aacute;nh đề 1 cặp l&agrave; XY v&agrave; YX sẽ c&oacute; tỉ lệ tr&uacute;ng tương đối cao.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Trường hợp ngoại lệ: Nếu như hiệu số cho thấy l&agrave; số k&eacute;p th&igrave; người chơi bỏ cầu n&agrave;y</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Chi ti&ecirc;́t : </span><a href="https://www.minds.com/newsfeed/826015776411049984"><strong><span style="color: #000000;">https://www.minds.com/newsfeed/826015776411049984</span></strong></a></p>
<p><a href="https://i.pinimg.com/564x/f4/c7/c1/f4c7c1504a0b73cf5738b625919914b4.jpg"><em><span style="color: #0000ff; font-weight: 400;"><img src="https://i.pinimg.com/564x/f4/c7/c1/f4c7c1504a0b73cf5738b625919914b4.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></em></a></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #000000; font-weight: 400;">C&aacute;ch soi cầu đề miền Bắc ch&iacute;nh x&aacute;c</span></em></p>
<ol start="3">
<li><strong><span style="color: #000000;"> C&aacute;ch soi cầu đề k&eacute;p miền Bắc</span></strong></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Đề k&eacute;p miền Bắc cũng l&agrave; c&aacute;ch soi cầu c&oacute; tỉ lệ tr&uacute;ng kh&aacute; cao. Bằng c&aacute;ch người chơi quan s&aacute;t giải đặc biệt KQ XSMB nếu thấy c&oacute; 2 số đầu giống nhau th&igrave; n&ecirc;n chuẩn bị bắt cầu đề k&eacute;p nu&ocirc;i khung 3 &ndash; 5 ng&agrave;y.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Ngo&agrave;i ra, để tăng tỉ lệ tr&uacute;ng n&ecirc;n bắt th&ecirc;m b&oacute;ng số của đề k&eacute;p nữa nh&eacute;.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">V&iacute; dụ:</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">KQXSMB c&oacute; giải đặc biệt l&agrave; 33167 th&igrave; ta thấy 33 l&agrave; k&eacute;p đ&acirc;y l&agrave; dấu hiệu của đề k&eacute;p. Người chơi c&oacute; thể bắt đề k&eacute;p 33 v&agrave; c&oacute; thế đ&aacute;nh th&ecirc;m cả b&oacute;ng số của k&eacute;p v&agrave; đ&aacute;nh cả 2 cặp số.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Mong rằng những c&aacute;ch soi cầu đề tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p cho bạn c&oacute; được những kết quả dự đo&aacute;n chuẩn x&aacute;c nhất v&agrave; mang đến những cơ hội tr&uacute;ng lớn hơn.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m tại : </span><a href="https://flipboard.com/@soxomienbac/xo-so-mien-bac-95tk6ophy"><strong><span style="color: #000000;">XSMB Minh Ngọc - KQXSMB - XSHN - XSTD - SXMB - Xổ số miền Bắc h&ocirc;m nay</span></strong></a></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: 400;">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn may mắn!</span>
Latest activities
show details
no activities yetTags

Sign up, to leave a commentVisitors
0 Members and 5 Guests are online.

We welcome our newest member: sraoteed
Board Statistics
The forum has 35383 topics and 36489 posts.